PERATURAN KOLEJ | KOLEJ TIGA BELAS
» PERATURAN KOLEJ

PERATURAN KOLEJ

Suatu perintah dan panduan untuk mengadakan peruntukan  bagi memelihara ketenteraman  dan tatatertib  di dalam kolej dan bagi perkara lain yang berhubungan dengannya.

Dokumen rujukan yang digunakan adalah :

(1) Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, Perlembagaan Universiti Putra Malaysia, Kaedah –Kaedah Universiti Putra Malaysia (Tatatertib Pelajar-Pelajar) 2005

(2) Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman), Kolej Tiga Belas 2015

 

PERATURAN KEDIAMAN PELAJAR UPM Kebersihan rumah/bilik adalah tanggungjawab bersama. Penghuni...selanjutnya...
Kolej menyediakan kemudahan penginapan yang selamat dan kondusif untuk pelajar. Selain itu, kolej...selanjutnya...
UPM mengamalkan etika pakaian yang sopan, kemas dan bersih ketika berurusan rasmi. Peraturan...selanjutnya...
B1566715128