| THIRTEENTH COLLEGE
list of latest announcement
n/a

n/a

NA

NA

NA

NA

Borang permohonan dalam talian di 

apply.kuokfoundation.org

PELAJAR PRASISWAZAH

KOLEJ TIGA BELAS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Saudara/Saudari,

KEPUTUSAN PERMOHONAN PENGINAPAN DI KOLEJ TIGA BELAS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PADA SESI 2021/2022

Dengan segala hormatnya, saya ingin menarik perhatian saudara/saudari berkenaan perkara yang tersebut di atas.

Berikut adalah senarai nama pelajar yang diterima menginap di Kolej Tiga Belas, Universiti Putra Malaysia untuk sesi 2021/2022. Kepada pelajar yang tiada dalam senarai berjaya tinggal kolej, bolehlah mengambil tindakan berikut :

  • Mengisi Permohonan rayuan melalui Googe Form menerusi URL https://forms.gle/pJ4sT4qyBpPxdiQd9 kepada pelajar yang masih berminat dan ingin merayu untuk tinggal di Kolej Tiga Belas pada Sesi 2021/2022 Bermula 28 Jun 2021 hingga 30 Jun 2021, atau;
  • Mengisi Borang Permohonan Penginapan Tinggal Di Kolej (OPR/HEPA/BR43/KOLEJ) dan Borang Pengesahan Status Penginapan Pelajar (UPM/KK/TAD/BR10) yang boleh dimuat turun dari website kolej masing-masing di ruangan Dokumen serta telah diluluskan oleh Pengetua kolej asal kepada pelajar yang berhasrat untuk memohon menginap di kolej lain pada sesi 2021/2022 dan dihantar terus ke kolej yang ingin dimohon mulai 28 Jun 2021, atau ;
  • Mengisi Borang Pengesahan Status Penginapan Pelajar (UPM/KK/TAD/BR10) yang boleh dimuat turun dari website kolej masing-masing di ruangan Dokumen kepada pelajar yang ingin memohon untuk tinggal di Luar Kampus.

Kerjasama dan keprihatinan saudara/saudari dalam perkara ini diucapkan terima kasih.

 

 

 

THIRTEENTH COLLEGE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397697413
0386566461
CUMIOA:14:07