ORGANISASI | KOLEJ TIGA BELAS

» ORGANISASI

ORGANISASI

Staf Pengurusan Kolej Tiga Belas, Felo-felo Kolej Tiga Belas, Majlis Tertinggi Mahasiswa Kolej Tiga Belas serta ahli-ahli blok kediaman mempunyai sistem organisasi yang teratur demi memastikan kelangsungan kejayaan Kolej Tiga Belas.

KOLEJ TIGA BELAS ditadbir dengan kerjasama staf pengurusan dan felo. Semua staff pengurusan di...selanjutnya...
 FELO ertinya seseorang yang dilantik sebagai felo atau penolong felo, oleh Timbalan Naib...selanjutnya...
B1566718215